Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név (teljes név): Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Postacím: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Telefonszám: (1) 452-4500
Központi elektronikus levélcím: info@spabudapest.hu

Ügyfélszolgálat
Telefon: (1) 452-4569, 452-4570
e-mail: ugyfelszolgalat@bgyhzrt.hu


I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SZMSZ (2019. február 14.)

Szervezeti ábra (2019. február 14.)


I.3. Szerv vezetőinek és egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Letöltés (2018. november 1.)


I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefax szám, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Letöltés (2016. augusztus 31.)


I.5. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai


I.6. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Letöltés (2016. augusztus 29.)


I.7. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai


I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapítóokirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működésének engedélye


I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőség és kiadó neve, címe, valamint a főszerkesztő neve


I.10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Letöltés (2016. augusztus 30.)
 

2009. évi CXXII. törvény A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2.§ (1)-(2)

Név

Tisztség/munkakör

Személyi alapbér (Ft)

Egyéb pénzbeli juttatás

Végkielégítésre jogosító évek

Végkielégítés mértéke

Felmondási jogosultság kezdete

Felmondás időtartama

Szőke László

vezérigazgató

1.300.000

prémium:személyi alapbér 15%-a

0

Munka Törvénykönyve szerint

2010.10.28

3 hónap

Kovács László

üzemeltetési
igazgató, vezérigazgató-helyettes

1.200.000

prémium:személyi alapbér 15%-a

0

Munka Törvénykönyve szerint

1998.09.01

Munka Törvénykönyve szerint

 

Tisztség/munkakör

Személyi alapbér (Ft)

Egyéb pénzbeli juttatás

Végkielégítésre jogosító évek kezdete

Végkielégítés mértéke

Felmondási jogosultság kezdete

Felmondás időtartama

Műszaki-fejlesztési igazgató

1.010.000

prémium:személyi alapbér max. 40%-a

2014.06.23

Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

2014.06.23

Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Humán és Jogi igazgató

1.010.000

prémium:személyi alapbér max. 40%-a

2010.11.22

Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

2010.11.22

Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Értékesítési és Marketing igazgató

1.010.000

prémium:személyi alapbér max. 40%-a

2010.11.15

Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

2010.11.15

Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Gazdasági igazgató

1.010.000

prémium:személyi alapbér max. 40%-a

2010.10.29

Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

2010.10.29

Munka Törvénykönyv és Kollektív Szerződés szerint

Legutóbb frissítve: 2018. október 15.

Felügyelőbizottság

Név 

Tisztség

Megbízási díj

Dr. Madarász Aladár

felügyelőbizottság elnöke

naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér kétszerese

Pétervári Judit

felügyelő bizottsági tag

naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese

Somlyódy Csaba

felügyelő bizottsági tag

naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese

Orbán Gyöngyi

felügyelő bizottsági tag

naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese

Dr. Imre Noémi

felügyelő bizottsági tag

naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese

Szikra Zsolt

felügyelő bizottsági tag

naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszerese

A mandátumok 2019. december 01. napjától 2024. november 30. napjáig tartó határozott időre szólnak.


Vissza